Friday, June 30, 2006

Pemimpi ...

Aku teringat percakapan dengan ibuku :

"Aku ini seorang pemimpi ... "

"Hati-hati lho ... ada beda tipis antara orang malas dan pemimpi"

"Bedanya ?"

"Pemimpi itu adalah orang yang punya imajinasi liar tentang arah hidup dan apa yang dimaui dalam hidupnya ... ia membayangkan satu hal di masa depannya ... ia meyakini apa yang dibayangkan menjadi satu keniscayaan ... dan keniscayaannya didapat dari kerja keras..."

"Mamah ... aku kan baru kelas 1 SMP, aku rada nggak ngerti kalimat-kalimat panjang itu ..."

"Pada satu saat kamu akan mengerti dan ingat aku pernah bilang seperti ini"

"Terus apa beda tipisnya orang malas dan pemimpi?"

"Pada saat kau memahami kalimat-kalimat panjang yang tadi, maka kau akan tau dengan sendirinya"


--dan sekarang aku mengerti apa yang dimaksud--

Aku pemimpi ...
aku punya mimpi dan kuyakini impian itu
ku jalani hidupku dengan mimpi itu

dan sekarang ...
waktunya menuai realiti buah mimpi ...

Yihaaaaaaa ... I sooooooo love my life !!!!


2 comments:

Luli said...

Ikut senang sejuta senang...

Hendry Manis said...

Km adalah seorang lelaki kaya dengan hati yang sederhana. Aku sungguh jatuh cinta... pada tulisanmu...