Sunday, September 07, 2008

Psssssttt ...

Aku cuma mau bilang ...

Aku sadar aku ndak ganteng ........... tapi aku MENAWAN ....

Hadapilah kenyataan itu kawan ....hehehehehe ....

2 comments:

Anonymous said...

nek dipikir2 mungkin bener juga.
Tapi aku males mikir2 sing ndak penting kayak gini :))

Steve said...

by reading you blog... making me know you much much much much better....