Sunday, November 16, 2008

Petarung ...

Hari ini ...

saya akan buktikan ...

saya petarung ...

berani meremehkan saya, kesalahan besar ...

sekali kamu remehkan kemampuan saya ...

pintu kekalahan sudah terbuka buatmu kawan ...

tinggal masalah waktu, saya jebloskan kamu kedalamnya ...

dan itu pasti tak lama ...

P-A-S-T-I


No comments: