Thursday, November 27, 2008

Sapuniko Ayo Dolanan Sareng Kulo ...

Aku jadi inget masa kecil dulu kalo nyanyi lagu-lagu ini ... ndilalah kok masih inget ...

ménthog ménthog tak kandhani
mung rupamu angisin isini
mbok ya aja ngétok
ana kandhang baé
énak-énak ngorok
ora nyambut gawé
ménthog
ménthog mung lakumu
mégal mégol gawé guyu
atau ini,
Sluku-sluku bathok
Bathoké éla-élo
Si rama menyang Solo
Lèh-olèhé payung mutha
Pak jentit lolo lobah
Wong mati ora obah
Yèn obah medèni bocah
yang ini juga,
Cublak-cublak suweng
Suwengé ting gulèndhèr
Mambu ketundung gudhèl
Pak jempol léda ledé
Sapa nggawa ndelikaké
Sir..sirpong dhelé gosong sir
Sirpong dhelé gosong
kadang, jadi orang dewasa itu menyebalkan sekali .... iri aku sama Peter Pan kalau memang ia betul-betul ada ...

No comments: