Sunday, December 21, 2008

Janji buat si Mamah ...

SMS dari si Mamah

"Nak, janji ya sama Mamah... kamu ndak beranjak tua sendirian ..."

..........................................................................................

Aku janji Mah ...


No comments: