Wednesday, June 11, 2008

Kaki Langit ...

Adek ....

Walaupun aku suka jengkel kalo kamu lagi kumat manjanya pada saat yang tidak tepat ...

Walaupun aku suka jengkel kalo kamu sedang bertingkah ajaib ....

remember dear ....

you are still the apple of my eyes :)


No comments: